نمایندگی باغی سبز

آذربایجان شرقی / تبریز
مسئول نمایندگی: باغی سبز
آدرس: تبریز خیابان راه آهن نرسیده به میدان قونقا روبروی تسمه برادران جنب تراشکاری مطمئن فروشگاه باغی سبز کد پستی ۵۱۷۳۶۷۴۵۱۸
ساعات کاری: ثبت نشده
عنوان تلفن: فکس:
مسئول نمایندگی ۳۵۵۱۴۸۷۹ ۰۴۱ -