نمایندگی فارس

فارس / شیراز
مسئول نمایندگی: دیلمی
آدرس: شیراز خیابان سعدی جنب پاساژ ایران ماشین فروشگاه دیلمی کد پستی ۷۱۳۶۶۳۶۶۲۵
ساعات کاری: ساعت 8 صبح الی 13 بعد از ظهر - ساعت 16 الی ساعت 20
عنوان تلفن: فکس:
مسئول نمایندگی ۳۲۲۲۳۳۸۸ ۰۷۱ -