نمایندگی مازندران

مازندران / بابل
مسئول نمایندگی: علی اصغر علیپور
آدرس: بابل جاده جدید آمل ۴۰۰متر بالاتر از پلیس راه دهک به سمت بابل جنب جرثقیل طبرستان دنیای کاسه نمد
ساعات کاری: ثبت نشده
عنوان تلفن: فکس:
مسئول نمایندگی ۲۱۳۴۴۱۵ ۰۹۱۱ -