نوشته شده توسط admin_ghaemi
24 اکتبر 2022
0

پلی اکريلات ( ACM, PA )

(ACM, PA)

پـلی اکريلات یا به زبان ساده؛ لاستیک اکريلات، کوپلیمرهایی شامل دو جزء اصلی می‌باشد : 

 1 : زنجیـره ی اصلی ( استـرمونـرمیک اسیـد از آلکیل یا الکوکسی )

۲ : سیستم پخت انفعالی

ACM نسبت به NBR  مقاومت خوبی در برابر گرمای بالا و روغن دارد. همچنین در اکسیـژن و اوزون حتـی در دمـای بالا از مقاومت عـالی بـرخوردار است، اما در آب‌های ناخالص و دمای پایین در مقایسه با NBR  از انعطاف پذیـری کمتری بـرخوردار می‌باشد. انـعطاف پذیـری ACM  مخصـوص، می‌تواند در دمای پایین تا دمـای منـفی ۴۰درجـه ( حد10 TR ) بـدون کاهش روغن و مقاومت حرارتی، ارتقا پیدا کند.

سیستم پخت-  پخت مبتنی بر آمین و صابون های فلزی

 اجزای ACM استاندارد بر پایه‌ی آمین  و صابون‌های فلزی می‌باشد که از طريق جوش دادن به آن استحکام می بخشد.

دیگر گوناگونی‌های رایج:

پلی اکریلات، معمولا در صنایع اتومبیل‌سازی، به ویژه در انتقال اتوماتیک و سیال فرمان استفاده می‌گردد.

در مــوارد زیــر عملکــرد خـوبی دارد:

◄ روغن های معدنی، ( انتقال  قدرت و سیال فرمان )

◄ اوزون، ( شرایط جوی، آب‌و‌هوایی و هوای گرم )

در مـــوارد زیــر عملکــرد خــوبی نــدارد:

◄ الکل

◄ آروماتیک و هیدروکربن‌های کلریزه شده

◄ آب داغ و بخار

◄ اسیدها، قلیایی‌ها ( الکیل‌ها ) و آمین‌ها

◄ روغن ترمز