نوشته شده توسط admin_ghaemi
25 اکتبر 2022
0

لاستیـک بـوتیـل ( IIR )

( IIR )

لاستیـک بوتیـل از طـریق کـوپلیـمر شـدن ایـزوبـوتیـلن که همراه با مقدار کمی از ایـزوپـرن هست، تشکیل شده است. این لاستیک همانند EPDM دارای مقاومت بسیار خوب در برابر مواد شیمیایی، مایع قطبی، اوزون می‌باشد و عایق‌ الکتریکی فوق‌العاده است. از خاصیـت‌های ویـژه لاستیـک بوتیـل، می‌تـوان کاهش بنزیـن، نفوذ‌ پذیـری رطوبت و جذب ضربه‌ی بالا را نام برد. این ویژگی‌ها، لاستیک‌بوتیل را به پلیمری بدل کرده است که انتخاب بسیاری از صنایع برای کاربرد‌های مختلف دارد. جهت خرید اورینگ و پکینگ کلیک کنید.

سیستم پخت –  پخـت گـوگـردی

IIR استاندارد پخته شده با گوگرد می‌باشد.

دیگر گوناگونی‌های رایج:

 ◄ IIR تنها می‌تواند با عناصر « لیست سفید »

 فـرمول‌بنـدی شود، همانگونه که در لیـست 177/2600 CFR . 21  ( مجمـوعه مـقـررات سـازمان‌های دولت فـدرال ایـالات متـحده آمریـکا ) مشخـص شـده برای مصارفی که الاستـومـر با غـذا یا آشامیدنی‌ها در تماس قـرار می‌گیرند مانند سیـل‌های درب بطـری الکل و داروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مــوارد زیــر عملکــرد خـوبی دارد:

◄الـکل‌ها

◄کتـون‌ها

◄ اسیـدهای رقیـق شده و قلیایـی‌ها

◄ روغــن سیلیـکون و گریـس‌ها

◄ آب و بـخار

◄سیـال‌های هیــدرولیـکی بــر پایــه

   فـسفات‌استــر ®Skydrol

◄ اوزون، فرسایش و هوازدگی

در مـــوارد زیــر عملکــرد خــوبی نــدارد:

◄ آلفاتیک و هیدروکربن‌های آروماتیک

◄ حلال‌های هالوزنه

◄ نفت بر اساس روغن‌ها و گریس‌ها