نوشته شده توسط admin_ghaemi
25 اکتبر 2022
0

لاستیک استارین بوتادین ( SBR )

( SBR )

بیشتـرین وسعت استفاده لاستیک مصنوعی در جهان SBR می‌باشد که از کوپلیمر شدن استارین و بوتادیـن به وجود آمده است. همچنین به نام ®Buna ( از اولین نام‌های تجاری Bayer ) در گذشته نامیـده می‌شده است. بیشتـرین استفاده لاستیک SBR در تایـر به وسیله‌ی ترکیب آن با لاستیک طبیعی و لاستیک. بوتادیـن می‌باشد. در واقع SBR بدون تقویت دوده کربن، ضعیف و غیر‌قابل استفاده است. اما با وجود دوده‌ی کربن، قوی و در برابر سایش مقاوم می‌گردد. نقـطه‌ی ضعف آن مـقاومت ضعیف آن در برابر روغـن و نامنـاسب بودن در زمینـه آب و هوا، VU، اکسیژن و اوزون به دلیل پیوند دوگانه در ساختار پلیمری آن می‌باشد. جهت خرید اورینگ و پکینگ کلیک کنید.

سیستـم پـخت –  پـخت گوگردی

تـرکـیبات SBR استانـدارد پـخت گوگردی هستند.

دیگر گوناگونی‌های رایج:

 ◄SBR معمولا بـرای استـفاده در تولیدات تایر با NR و BR ترکیب می‌شود.

 ◄بیـشتریـن استـفاده سیـل‌های SBR در سیـال تـرمز مبـتنی بــر روغــن  غیـر معدنـی مـی‌باشد.

®Buna نـشان تـجاری ثبـت شده بـرای LANXESS می‌باشد.

در مــوارد زیــر عملکــرد خـوبی دارد:

◄آب

◄ الکل

◄ روغن سیلیکون و گریس

◄ سیـال تـرمز مبـتنـی بــر روغــن غیـر معدنـی

◄اسیـدهای ضعیـف

در مـــوارد زیــر عملکــرد خــوبی نــدارد:

◄روغــن‌های نفتـی و سوخـت‌ها

◄آرومـاتتیـک، آلفـاتـیک یا هیـدروکــربن های هالوژنه

◄اسیــدهای قــوی

◄ روغــن‌های معدنــی