نوشته شده توسط admin_ilkhani
24 اکتبر 2022
0

لاستیک نیتریل ( NBR )

( NBR )

لاستیـک نیتـریل که همچنین به عنـوان NBR یا ®Buna شناختـه می‌شـود، یکی از پـرکاربـردتـرین الاستـومـرهای آب‌بنـدی می‌شود که به سبب مقاومت آن در برابـر مـواد نـفتی بر پایـه سـوخت‌ها، روان‌کننـده‌ها و همچنـین قیمت نسبتا کم آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. الاستـومـرهای نیتـریل کـوپلیـمرهایی از آکـریلونیتـریل و بـوتادین هستند. تـرکیبات رایـج نیتـریل شامل تعداد زیادی از گوناگونی‌های مختلف می‌باشد. جهت خرید اورینگ و پکینگ کلیک کنید.

محتــوای اکـریلونیتـریل

محتـوای زنجیره پلیـمر‌اکریلونیتریل ( CAN ) از %18 تا %50 می‌تواند متغیر باشد. محتـوای کمتر ACN خـواص بهتری در دمای پایین از خود نـشان می‌دهد اما در سـوخت‌ها و روان‌کننـده‌های قـطبی، ضعیف‌تـر عمل می‌کند. محتـوای بیشتـر ACN خاصیـت ضعیف‌تـری در دمـای پایین دارد  اما در برابر سـوخت‌ها و روان کننـده‌های قطبی مقاومت قوی‌تری دارد. NBR استاندارد معمولا  دارای %34 محتوای ACN می‌باشد.

سیستم پخت – پخت گوگـرد در مقابـل پخت پراکسایـد

◄نیتریـل‌های استاندارد غالبا دارای پخت گوگردی هستند. ترکیبات پخت گوگردی خاصیت بهتـری در دمای پایین دارند اما در دمـای بالا گرایش بیشتری  به سخت شدن از خود نشان می‌دهند. نیتریل‌های پخته شده با پراکساید، مقاومت حرارتی بیشتر و در عین حال، دارای تراکم کمتر بـوده و همچنین بسیار گران‌تـر است و تولید آن  نیز دشوار می‌باشد.

دیگر گوناگونی‌های رایج:

◄معمـولا سـطح‌ رویـی نیتریـل‌ها را روانکاری می‌کنـنــد  تا نـصب آنــها آسـان‌تـر شـود و اصطکاک را برای مصارف حرکتـی ( دینامیکی ) کاهـش دهـد.

◄ NBR تنها می‌تواند با عناصر « لیست‌سفید » فرمول‌بنـدی شونـد، همانگونه که در لیست 177/2600  CFR.21 ( مـجـموعـه مـقــررات سـازمـان‌های دولـت فـدرال ایـالات متـحده آمریـــکا ) مشخـص شـده بـرای مصارفی که الاستـــومــر بـا  غـذا یـا آشـامـیــدنـی‌ها در تماس قرار می‌گیرد.

◄NBR می‌توانـد بـرای تاییـدیـه بـه بنیـاد ملی بـهداشت ( NFS ) بـرای مـصارف آب آشامیدنی فـرستاده شـود.

◄NBR می‌توانـد بـرای تاییـدیـه بـه آزمایـشگاه‌های تـحت لیـسانـس ( UI ) بـرای مـصارفی هماننـد موضوعـاتی که در 175 UL ذکـر شده  فرستاده شـود.

◄لاستـیک نیتریـل می‌تـواند با پلی وینیـل‌کلـرید ( PVC )  بـرای ایـجاد مقاومت در برابر سوخت، اوزون و آب‌و‌هوا ترکیب شود و ترکیب NBR-PVC را ایجاد کند.

 ®Buna  نشان تجاری ثبت شده برای LANXESS می‌باشد.    

در مــوارد زیــر عملکــرد خـوبی دارد:

◄روغن‌های برپایه مواد نفتی و سوخت‌ها

◄هیـدروکـربـن آلیفاتیـک

◄روغـن‌های گیاهـی

◄روغــن‌های سیـلیکـونی و گـریـس‌ها

◄اتیـلن گلیـکـل

◄اسیـدهای رقیق شده

◄آب، تا مثبت C 100° ) ( F 212° ) )

در مـــوارد زیــر عملکــرد خــوبی نــدارد:

◄هیـدروکـربن‌های آروماتیـک

◄سیـالات تـرمز اتـومبیل

◄هیـدروکـربن‌های تـرکیب شده با کلـر

◄کتـون‌ها

◄اتـرها

◄استـرها

◄سیـالات هیـدرولیـک فسفـات استـر

◄اسیـدهای قـوی

◄اوزون / شرایط جوی و هوا / نور خورشید

بلاگ های مرتبط

>
admin-salari
05 نوامبر 2023
0

لیست قیمت کیت های خودرویی

کیت های خودرویی به صورت کامل بسته بندی شده و با قیمت بسیار رقابتی دارای حداقل تعداد برای خرید می باشند. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

مهر و موم‌های V (V-seals)
admin-omid
05 سپتامبر 2023
0

کاربرد مهر و موم های V (وی سیل) چیست؟

مهر و موم‌های V (V-seals) ، به عنوان یک نوع آب بندی، در سیستم‌ها و دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از ورود ذرات خارجی، نشت آب و مواد غیرمطلوب به داخل سیستم جلوگیری کنند. این نوع آب بندی به شکل حلقه‌ای با مقطع معمولاً مثلثی یا V شکل طراحی شده‌اند. کاربردهای مهر و موم‌های V عبارتند از: 1. سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک: در این نوع سیستم‌ها، مهر و موم‌های V برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل سیستم ...